مرجعیت رسانه ای در شرایط بحران خودش را نشان می دهد/ استدیو سلامت گام مهمی در اطلاع رسانی اخبار کرونا

پیام ملّت- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت : در شرایط بحران چون شایعات بیشتر می شود مرجعیت رسانه ای نقش خودش را نشان می دهد. ...