تعیین سازوکار اسقاط خودرو؛ پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی برای شماره‌گذاری/ به ازای شماره‌گذاری ۴ خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود

ساز و کار اسقاط خودرو در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس تعیین تکلیف شد.براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری ۴ خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود و برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، ۱٫۵ درصد از قیمت هر خودرو برای شماره گذاری پرداخت شود، این منابع صرف اسقاط با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی می‌شود. ...