ظرفیت اسکان بیش از ۲هزار نفر مسافر نوروزی در مدارس استان زنجان/ شروع پذیرش و اسکان مسافران از ۲۴ اسفند

مدارس استان زنجان ظرفیت پذیرش و اسکان بیش از ۲ هزار نفر در نوروز ۱۴۰۲ را دارند و تعداد پایگاه ها و مدارس اسکان نوروزی ۴۰ مدرسه در سطح استان خواهد بود که شامل ۲۸۶ کلاس است. ...