کشف ۹ ظرف سفالی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در زنجان

۹ ظرف سفالی تاریخی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در حین پایش نیروهای یگان حفاظت در روستای انذر کشف شد. ...