نهضت ملی مسکن غیر از تسهیلات بانکی و آورده مردمی ردیف اعتباری دیگری ندارد/ تاخیردر پرداخت آورده‌ها باعث تاخیر دراجرای پروژه ها می‌شود

تاخیر در پرداخت آورده‌ها توسط متقاضیان باعث تاخیر در اجرای پروژه می‌شود و پروژه کند جلو می‌رود. چون ردیف اعتباری دیگری نداریم و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تسهیلات بانکی به پروژه‌ها تزریق می‌شود. اداره راه و شهرسازی به غیر از تسهیلات بانکی و آورده مردمی ردیف اعتباری دیگری برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن ندارد. متقاضیان درخواست می‌کنیم در موعد تعیین شده آورده خود را واریز کنند. ...