بیش از ۶ هزار ماموریت کرونایی توسط اورژانس استان انجام شده است

از شیوع کرونا تا به امروز کارشناسان اورژانس به ۶ هزار و ۴۴۰ مورد ماموریت کرونایی اعزام شدند که از این تعداد دو هزار و ۷۹۰ ماموریت در سال جاری انجام شده است. ...