«مرگ بر روحانی!» ، «کدام روحانی؟»

هشدار سه سال قبل روزنامه جمهوری اسلامی قابل تکرار است که مرگ بر روحانی تنها متوجه حسن روحانی نمی‌شود و روحانیون دیگر باید مراقب باشند که اگر به آن دامن بزنند، دامان خودشان را هم می‌گیرد. ...