اصلاح نژاد دام سبک در ۱۳۲ دامداری روستا‌های زنجان

پیام ملّت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت:در حال حاضر اصلاح نژاد دام سبک در ۱۳۲ دامداری روستا‌های زنجان انجام می‌شود. ...