حاکمیت باید به مردم اجازه اعتراضات مسالمت‌آمیز را بدهد

پیام ملّت - میرمحمدصادقی گفت: مردم باید تظاهرات صحیح و مسالمت آمیز و اظهار نظر بدون تخریب را یاد بگیرند. از آن طرف هم حکومت و حاکمیت باید بیاموزد و بپذیرد که باید به مردم این اجازه را بدهد. ...