آموزش و پرورش خواستار افزایش سال تحصیلی شد

به منظور غنا بخشی و جبران آموزش پیشنهادشد تا درصورت تصویب، یک ماه به زمان آموزش اضافه شود که در مرحله اول در شورای عالی آموزش وپرورش مصوب شد و اگر ستاد ملی کرونا نیز مصوب کند، لازم الاجرا خواهد بود البته بخشنامه اخیر باز گشایی مدارس هیچ ارتباطی با این مصوبه ندارد. ...