سد مراش سه سال دیگر آبگیری می‌شود

طبق ماده ۵۶ فاینانس داخلی مقرر شده تا مجوز اخذ تسهیلات داخلی جهت طرح ساختمان سد مراش انجام شود و اگر این امر تحقق یابد در سه سال آینده سد مراش آبگیری می‌شود. ...