۲۱ دانش آموز زنجانی در نهمین المپیاد هندسه ایران شرکت کردند

نهمین المپیاد هندسه ایران، همزمان با شصت کشور جهان و تمامی مراکز استان های ایران در زنجان نیز برگزار شد .۱۹۸۰ دانش آموز از سراسر کشور هم زمان با دانش آموزان سایر کشورها به رقابت پرداختند .تعداد دانش آموزان شرکت کننده استان زنجان ۲۱ نفر بود. ...