آمریکا در جهان آبرویی برای خود باقی نگذاشته است

 پیام ملت-امام جمعه زنجان گفت:آمریکا با جنایت هایی که در جهان بشریت انجام داده ،برای خود آبرویی باقی نگذاشته است. آیت الله علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه برخی افراد ساده لوح به دنبال رابطه با آمریکا هستند،افزود: آمریکا هر کاری که تا کنون توانسته برای ظلم به ملت ایران انجام ...

نوجوانان ،صاحبان اصلی انقلاب اسلامی به شمار می آیند

پیام ملت-نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت:بسیج دانش آموزی یکی از پایه های اساسی به شمار می آید،که در این میان می توان گفت قشر نوجوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند. نماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان ،در خطبه های نماز جمعه ،با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی همواره باید در خود روحیه ...

تدبیر رهبری موجب گسترش اتحاد در جهان اسلام شده است

امام جمعه زنجان گفت:مقام معظم رهبری با تدبیر و روشن بینی باعث گسترش اتحاد در جهان اسلام شده است . ...