تجلیل از ۵۴ برگزیده یازدهمین جشنواره شعرو قصه استان زنجان

اختتامیه یازدهمین جشنواره شعر و قصه استان زنجان با معرفی ۵۴ برگزیده این جشنواره برگزار شد. هزار و ۲۴۰ اثر به یازدهمین جشنواره شعر و قصه استان زنجان ارسال شده بود. در مجموع ۴۲۸ نفر از نویسندگان و شاعران استان در این جشنواره شرکت کردند. ...