اراضی گاوازنگ و امند در حریم شهر واقع شده، قرار نیست بارگذاری‌ها در آنجا همانند داخل شهر باشد

اراضی گاوازنگ و امند در حریم شهر واقع شده، قرار نیست بارگذاری‌ها همانند داخل شهر باشد، بلکه با حفظ فضاهای باز طبیعی و با حداقل بارگزاری ساختمانی، اتفاقی در این منطقه رقم زده خواهد شد که در راستای تکمیل کارکردهای گردشگری و تفریحی مبتنی بر طبیعت آن منطقه ایفای نقش خواهد کرد. ...