اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در زنجان

فرمانده انتظامي شهرستان زنجان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگيري سارقان سابقه دار و فروشندگان مواد مخدر خبر داد. ...