امنیت فضاهای شهری چگونه تامین می‌شود؟

پیام ملّت- تامین امنیت یکی از مهمترین فاکتورهایی است که امروزه مورد توجه طراحان و برنامه ریزان شهرهای کوچک و بزرگ سراسر جهان قرار گرفته است. ...