«ترشحات تنفسی» مهم ترین راه انتقال ویروس کرونا است

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد که سطوح عامل مهمی در انتشار ویروس کرونا نبوده و ترشحات تنفسی افراد مبتلا و حضور در مراکز شلوغ و پُرجمعیت همچنان از مهم‌ترین راه‌های انتقال این ویروس است. ...