شکایت انجمن کوهنوردان ایران از محیط زیست زنجان

پیام ملّت-به دنبال صدور مجوز انتقال پسماند‌های شهرک روی زنجان به مکانی جدید، انجمن کوهنوردان ایران علیه اداره حفاظت محیط زیست زنجان، اعلام جرم کرد. ...