راه اندازی بازارچه های دائمی برای فروش محصولات تولیدی بانوان

یکی از مشکلات جدی بانوان بازاریابی و فروش محصولات تولیدی آنها است که با راه اندازی بازارچه های دائمی و نمایشگاه های فصلی و محلی این مشکل تا حدودی حل می شود. ...