بیش از ۱۲ هزار انشعاب برق واگذار شد

پیام ملّت - مدیر دفتر نظارت برخدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: در سالی که گذشت ۱۲ هزار ۳۵۲ فقره انشعاب برق جدید واگذار شد. ...