انتقاد عضو شورای شهر از فروش و دلالی واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان / خدمات تدفین رایگان برای اهدا کنندگان عضو در زنجان

دادوود حسنی عضو شورای شهر زنجان در جلسه رسمی و علنی شورای شهر از خرید و فروش و دلالی واحد های نهضت ملی مسکن در استان زنجان انتقاد کرد. ...