بررسی نقش روابط عمومی ها در فضای مجازی در بحران کرونا، به بهانه هفته روابط عمومی و ارتباطات

پیام ملّت؛اکبر راشدین رئیس روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان- هستی و تداوم حیات سازمان ها به ویژه مراکز انتفاعی مشتری محور، منوط به ایجاد رابطه حداکثری با جامعه پیرامونشان است و این رابطه از طریق واحدی به نام روابط عمومی برقرار شده و از طریق رسانه ها اطلاع رسانی میشود. ...