از تابلو نقاشی «ایثار و شهادت» استاد ترخوانه رونمایی شد

در شب شعر «در آستان جانان» از اثر «ایثار و شهادت» استاد حسن ترخوان پیشکسوت نقاشی استان که در راستای کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان تولید شده بود، رونمایی شد. ...