ایجاد اولین دفتر تسهیل گری در محله سعدی جنوبی /کاراین دفاتر تسهیل‌گری در امور عمران شهری است

برای نخستین بار«دفتر تسهیل گری» در استان زنجان در محله «سعدی جنوبی » با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان ایجاد شده است.دفاتر تسهیل گری کاملاً خصوصی است و نوع کار این دفاتر به پروژه‌هایی که در محلات هدف بازآفرینی شهری تعریف شده بستگی دارد و به نوعی کار تسهیل‌گری در امور عمران شهری را انجام می‌دهد. ...