نتایج انتخابات بازرسی خانه مطبوعات استان زنجان مشخص شد

با پایان یافتن انتخابات بازرسی خانه مطبوعات استان زنجان، نتایج انتخابات اعلام شد. ...