روزانه ۱۲ مورد بازرسی از نانوایی‌های زنجان انجام می‌شود

روزانه در صنف نانوایی ‌های استان زنجان پنج گروه دو نفره از بازرسان بازرسی از نانوایی‌های استان را انجام می دهند و تخلفات صنفی را بررسی کرده و متخلفان را به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنند. ...