اتاق بازرگانی قزوین قرارگاه سازندگی راه‌اندازی می‌کند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: اتاق بازرگانی این استان برای انجام عملیات‌های مختلف عمرانی و توسعه روستایی در سال جاری یک قرارگاه سازندگی راه‌اندازی می‌کند. ...