فاز اول باغ موزه دفاع مقدس زنجان دهه فجر افتتاح می شود

مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس زنجان از ۳ خرداد ۱۳۸۹ کلنگ زنی شده و حدود ۱۲ سال است که پیشرفت قابل توجهی نداشته است . البته در سفر رییس جمهور تخصیصی برای این پروژه صورت گرفت و در دهه فجر قسمت اداری و اسناد و کتابخانه این باغ موزه افتتاح خواهد شد و بخش دیگر آن که مربوط به نگارخانه و گالری ها است سال آینده افتتاح می شود. ...