۲۲ هزار و ۶۳۶ نفر در استان زنجان برای دریافت وام مسکن ثبت نام کردند/۳ هزار و۲۷۶ نفرموفق به دریافت تسهیلات و۲ هزار و۸۲۴ نفر رد درخواست شده‌اند

۲۲ هزار و ۶۳۶ نفر در استان زنجان برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند از این تعداد تا ۱۶ بهمن ماه سالجاری ۳ هزار و ۲۷۶ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند. همچنین ۲ هزار و ۸۲۴ نفر هم توسط سامانه ثبت نامی و یا بانک‌ها رد درخواست شده‌اند. ...