۵ بانک استان زنجان ارز مورد نیاز زائرین اربعین را تامین می کنند

پنج بانک استان زنجان ارز مورد نیاز زائران پیاده‌روی اربعین حسینی را تامین می کنند.هر فرد با ارایه کارت ملی و پرینت ثبت نام در سامانه سماح و سیمکارتی که به نام خود شخص باشد با مراجعه به شعب معرفی شده می تواند۱۰۰دلار دریافت کند. چون دینارعراقی از سوی بانک مرکزی تامین نشد فقط دلار به قیمت توافقی روز به مبلغ حدود دو میلیون و ۸۶۰ هزار تومان فروخته می شود. ...