مشکل هر روستایی قبل از تبدیل به معضل باید به مسئولان مربوطه منتقل شود/بخشی از عدالت از مسیری که دهیاران درآن مسئولیت دارند می گذرد

مشکل هر روستایی قبل از آنکه به یک معضل تبدیل شود، باید به مسئولان مربوطه منتقل شود. داشتن دغدغه مردم نیاز ما مسئولان و رفع آن تکلیف و وظیفه ما است و نباید مردم را فقط به خاطر از سر باز کردن کاری که می‌توانستیم برایشان انجام دهیم، ناراضی کنیم. بخشی از عدالت در جمهوری اسلامی از مسیری که دهیاران و بخشداران در آنجا به عنوان مسئول حضور دارند میگذرد. ...