شهرداری تبدیل به یک نهاد شبانه روزی شده است/ایجاد پروژه تفرجی تفریحی گذر اجتماعی در بلوار اشراق/ جابجایی میدان احشام زنجان طی یکسال آینده

پروژه تفرجی تفریحی گذر اجتماعی در بلوار اشراق ایجاد خواهد شد که کارهای ابتدایی این پروژه انجام شده است و مراحل طراحی و مناقصه نیز طی شده و برای بهره بردن شهروندان از این فضا در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ...