محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست

پیام ملّت-رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست،گفتند: محو اسرائیل یعنی مردم مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین، خودشان دولتشان را انتخاب و بیگانگان و اوباشی مثل نتانیاهو را بیرون کنند. ...