بگذارید خبرنگاران «پلیس سوت زن» جامعه باشند

خانه مطبوعات استان زنجان با صدور بیانیه ای از صدور حکم محکومیت «مهدی سهرابی» خبرنگار روزنامه صدای زنجان ابراز تاسف کرد و خواستار پشتیبانی دستگاه قضایی از جامعه رسانه ای برای افشای فساد در جامعه شد. ...