بیانیه مهم روحانی درباره محدودیت‌های شدید کرونایی؛ اغماض نکنید

پیام ملّت - رئیس جمهور در آستانه اعمال محدودیت‌های شدید برای مقابله با موج سوم کرونا بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران منتشر کرد. ...