۶۳۲ بیمار کرونایی بستری در بیمارستان های زنجان

پیام ملّت-درحال حاضر ۶۳۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند. ...