رشد بیمه محصولات کشاورزی در زنجان/ پرداخت۷۰ درصد غرامت محصولات زراعی

در طول ماه‌های اخیر در تمام محصولات کشاورری، بیمه به میزان ۱۸۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و بیمه محصولات زراعی نیز رشد ۱۷۶ درصدی داشته است. ...