پارکینگ بیمارستان امام حسین(ع) زنجان مورد بهره برداری قرار گرفت

پارکینگ و بازسازی محوطه اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) زنجان با اعتبار ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در مساحتی به متراژ۸۵۰۰ مترمربع افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت. ...