تضمین ماندگاری ۱۸ ماهه آسفالت از پیمانکاران خواسته می شود

پیام ملّت-شهردار منطقه ۲ زنجان گفت: شهرداری قصد دارد از طریق مناقصه عمومی و عقد قرارداد با شرکت های پیمانکار بزرگ نسبت به تجمیع و ترمیم آسفالت ها اقدام کند. ...