تجدید نظر اساسی در بررسی صلاحیت نامزدهای شورا می شود

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: وزیر کشور نسبت به رد صلاحیت داوطلبین شوراها در هیات های نظارت شهرستانها ابراز نگرانی کرد و به همین منظور با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد و رئیس مجلس خواستار اعمال نظر مراجع چهارگانه بعنوان مرجع رسمی بررسی صلاحیت داوطلبان شد. ...