۲۱ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در زمان حاضر ۲۱ هزار معلول در این استان تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند. ...