«قالیباف» رقیب «رئیسی» نیست

نماینده مردم تهران گفت :آقای قالیباف گفته اند در صورتیکه آقای رئیسی وارد عرصه انتخابات ریاست جموهری نشوند ورود نخواهند کرد و به ایشان کمک خواهند کرد. ...