ادغام بیمه مربیان و معلمان قرآن با سایر گروهها غلط بود

یک زمانی یک دارالقرآن بود و یک زنجان. طبیعی بود که هرکس میخواست قرآن بخواند و بشنود به اینجا می آمد.نه رادیو قرآن و سیمای قرآن بود نه فضای اینترنت به شکل الان وجود داشت. الان هر خانه یک دارالقرآن شده است. ...