طرح حمایت مالی تامین اجتماعی از بیمه شدگان و بازنشستگان همزمان با عید مبعث آغاز می شود

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت : همزمان با عید سعید مبعث، طرح حمایت مالی سازمان تامین اجتماعی از کلیه‌ بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در ۳ محور اساسی آغاز می شود. ...