بودجه دانشگاه آزاد با طرح نظارت، دولتی می‌شود

کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان گفت: به علت اشکالاتی که از جهت روش و طریقه دستیابی به مقصود در طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد نیاز است نکات مهمی تشریح شود. ...