رومینا، زبان خشونت و نبود عقلانیت ارتباطی

پیام ملّت؛عالیه شکربیگی- گذر از چنین رفتارهای نامطلوبی نیازمند پیش گرفتن عقلانیت در ارتباطات «خانواده و جامعه و همه ی تعاملاتمان» می‌باشد و آنگاه است که برای مجازات متخلفان از قانون تبعیت می‌کنیم و نه کنش های خودسر . ...

قانونا الزامی برای تحویل رومینا به خانواده نبود

پیام ملّت-از منظر قانونی این به عهده‌ی قاضی است اگر تشخیص دهد که پدر و مادر صلاحیت نگهداری ندارند برای مثال پدر معتاد و بیکار است و سابقه‌ی کیفری دارد، دادستان می‌تواند دستور دهد که کودک را جای دیگری نگهداری کنند. ...