رقم بالای بدهی‌ برخی از دستگاه‌های اجرایی استان زنجان به شرکت توزیع برق/ دستگاهای اجرایی استان ۳۸۷ میلیارد ریال به شرکت توزیع برق بدهکارند

متاسفانه بدهی‌های انباشته و چندساله برخی از دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های استان رقم بسیار بالایی است و از این‌رو هشدارهای لازم برای تامین اعتبار و پرداخت این مبالغ به این دستگاه‌ها ارائه شده است. میزان مطالبات شرکت توزیع برق استان زنجان از دستگاه‌های اجرایی و ادارات و نهادهای دولتی استان بیش از ۳۸۷ میلیارد ریال است. ...