زنجان میزبان نخستین سلسله رویداد آموزشی تئاتر مردمی بچه‌ها‌ی مسجد

کارگاه آموزشی تئاتر مردمی بچه‌های مسجد (محرابیان) ویژه مربیان تئاتر مساجد از چهارم تا ششم تیرماه ۱۴۰۱ در زنجان برگزار می‌شود. ...