راه حل های موقتی پاسخگوی رفع مشکلات مجموعه رختشویخانه نیست/مسیرهای سنتی عبور آبهای زیر زمینی کارکرد خود را از دست داده است/ راه حل احیای قناتها وایجاد شبکه انتقال آبهای زیرزمینی است

اشباع شدن میزان آب موجود در کف که به صورت جذبی در برخی از کانال‌ها عمل می‌کند، باعث شده که آب به قسمتی از بنای رختشویخانه نفوذ کند ورفع کامل خطر نفوذ آب و رطوبت در بخش هایی از این بنای تاریخی نیازمند احیای قنات های ضلع شرقی بنا است.مسیرهای سنتی عبور آبهای زیر زمینی کارکرد خود را از دست داده است. ...